แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

New

โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

Image
การประกวดร้องเพลง 50 ปี โรงเรียนสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

การประกวดร้องเพลง 50 ปี โรงเรียนสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 15/12/2023

อ่านเพิ่ม
Image
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 01/02/2021

อ่านเพิ่ม
Image
การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับขั้น ป.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับขั้น ป.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 01/02/2021

อ่านเพิ่ม
Image
แจ้งตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

แจ้งตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 25/11/2020

อ่านเพิ่ม
Image
โครงการอนุบาลวิทยาศาสตร์

โครงการอนุบาลวิทยาศาสตร์

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 28/10/2020

อ่านเพิ่ม