แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับขั้น ป.1-ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดกำหนดการรับสมัครนักเรีียนใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีกาารศีกษา 2564

กำหนดการการรับสมัครนักเรียน ได้ที่ลิ้งนี้  https://drive.google.com/drive/folders/12OvL4UTsQJDjuix3MkxBPb8Fd7DOdtmV?usp=sharing

สมัครออนไลน์ได้ที่ลิ้งนี้ https://forms.gle/x19YYEtiQcCu1oJR9

ดาวโหลดใบสมัครเข้าเรียน https://drive.google.com/file/d/19xy4ovscqQKCxeed8_IHlIMvByU_khIQ/view?usp=sharing
 

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 01/02/2021