แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

กิจกรรมการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา

Image

ว่ายน้ำ

กิจกรรมฝึกทักษะการว่ายน้ำ เป็นการเรียนเพื่อให้เด็กได้มีประสบการณ์ทางด้านการว่ายน้ำได้ดีและสามารถช่วยเหลือตัวเองหากประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

Image

วิชาลูกเสือ

การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นการพัฒนาผู้เรียนเพื่อฝึกความอดทน และเป็นทักษะการใช้ชีวิต และการช่วยเหลือผู้อิ่นได้