แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนใหม่  ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถมารับเอกสารการสมัครได้ที่โรงเรียน ในวันทำการ

กำหนดการรับสมัครสามารถ สมัครได้ตลอด ยังไม่มีกำหนดที่จะปิดรับค่ะ

สมัครออนไลน์ได้ที่ลิ้งนี้ https://forms.gle/vd9U7Fvfy5ReAkVH8

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 01/02/2021