แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

กิจกรรมการเรียนรู้ ระดับเนอสเซอรี่

Image

เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมก่อนเข้าห้องเรียน โดยกิจกรรมนี้จะกระตุ้นความกระฉับกระเฉง ก่อนเข้าห้องเรียน

Image

สร้างสรรการระบายสี

กิจกรรมสร้างสรรค์การระบายสร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ให้มีการสรรสร้างจิตนาการ และพัฒนาการทางด้านสมอง ด้านการแยกแยะสี และทางด้านอารมณ์

Image

การสร้างสรรค์การระบายสี

กิจกรรมสร้างสรรคืระบายสีให้นักเรียนเกิดจินตนาการ เกี่ยวกับสีสันต่างๆในการระบายสี

Image

การฝึกทักษะการเรียนรู้

เป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนได้ออกกำลังกายยามเช้า