แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

งานลอยกระทง 2563

งานลอยกระทง 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กิจกรรมลอยกระทง สาธิต โดย ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
และทางโรงเรียนขอบขอบคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและได้มาร่วมงานกิจกรรมของสาธิต นครสวสรรค์
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้นะค่ะ
Https://Drive.Google.Com/Drive/Folders/1-JZ4ubRG47pSe1q19L2ikqsF30Ozys5P?Usp=Sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 30/10/2020