แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

งานลอยกระทง 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

กิจกรรมลอยกระทง สาธิต

โดย ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

และทางโรงเรียนขอบขอบคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและได้มาร่วมงานกิจกรรมของสาธิต นครสวสรรค์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้นะค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1-JZ4ubRG47pSe1q19L2ikqsF30Ozys5P?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 30/10/2020