แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

การประกวดร้องเพลง 50 ปี โรงเรียนสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

                               https://drive.google.com/file/d/12lYUqriICame708tOq8VQXhdos6yvaH8/view?usp=sharing                               การประกวดร้องเพลง 50 ปี โรงเรียนสาธิตหมาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท
ที่สำคัญ รอบชิงชนะเลิศ จะได้ร้องเพลงกับวง NSRU big band
กำหนดการประกวดร้องเพลง
- เปิดรับสมัคร 8 ธันวาคม 2566
- หมดเขตส่งคลิปรอบคัดเลือก 5 มกราคม 2567
- ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 22 มกราคม 2567
- ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 10 กุมภาพันธ์ 2567 

ดูเกณท์การแข่งขันได้ที่ https://drive.google.com/file/d/12lYUqriICame708tOq8VQXhdos6yvaH8/view?usp=sharing

 ลิ้งการสมัคร การประกวดร้องเพลง ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเภทขับร้องเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

https://forms.gle/stwDvkCVEXycKSda8

ลิ้งการสมัคร  การประกวดร้องเพลง ครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเภทขับร้องเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
https://forms.gle/xZ7AiWkZ4Y1navhJ7 

   

  

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 15/12/2023