แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวนลิณี ศรีธูป

ปนิธาน : -

Facebook : =

Email : =

Line ID : =

Telephone : 093-325-1878

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ.การศึกษาปฐมวัย
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

สอนระดับปฐมวัย 6 ปี
รางวัล/งานวิจัย

=

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครุประจำชั้น อ.2/2