แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสุกัญญา อ่ำสุพรรณ

ปนิธาน : ทำทุกวินาทีให้มีค่า

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 081-727-0788

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. ภาษาไทย
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอน 12 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูประจำชั้น ป.6