แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางวรนุช บัวลง

ปนิธาน : คิดดี ทำดี

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 094-262-2998

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ.ประถมศึกษา
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

เป็นครูเอกชน ปี 2540 ปัจจุบัน ทำงายที่ รร.สาธิต 19 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูประจำชั้น ป.1