แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสำเนาว์ เปรียบสม

ปนิธาน : -

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 084-818-2897

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ปวส.วิทยาลัยอาชีวะ
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูพี่เลี้ยง 11 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูพี่เลี้ยง อ.1/1