แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวนวพร บุญยะเกตุ

ปนิธาน : ใครทำใครได้

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 080-028-8457

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ค.บ. ปฐมวัย
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูพี่เลี้ยง 4 เดือน ครูพี่เนอสเซอรี่ 1 ปี
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูอนุบาล อ.1/1