แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวกันต์กนิษฐ์ วงศ์ครุฑ

ปนิธาน : ทำวันนี้และปัจจุบันให้ดีที่สุด

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 084-579-7033

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ.ประถมศึกษา
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

เคยทำงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ปละโรงเรียนวัดหนองปลิง
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
สอนและดูแลเด็กพิเศษ