แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวชนัญชิดา เกษร

ปนิธาน : อดทน

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 093-965-8850

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ความเชียวชาญ
คอมิวเตอร์ทั่วไป
ประสบการณ์ทำงาน

-
รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
-