แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

คนเก่งสาธิต

image

วันที่ 21 สิงหาคม 2563  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2563

21 Agustus 2020, Pekan Ilmiah Nasional 2020

di Gedung Dies Natalis ke-80, 5 Desember 2007 (Gedung 15), Universitas Nakhon Sawan Rajabhat

 

1. Gadis Manita Naksen

2. Gadis Wichitra Boonruen

3. Nona Thidaporn Sripet

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 23/09/2020