แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวสุพรรณษา ศรีโพธิ์ทอง

ปนิธาน : คนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่าง แต่จงสนุกไปกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำ

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 087-846-6511

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : บธ.บ บริหารธุรกิจบัณฑิต
ความเชียวชาญ

-

ประสบการณ์ทำงาน

เจ้าหน้าที่ 7 ปี

รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ธุรการ