แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

เราจึงมุ่งเน้น และผลักดันการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพทางด้านการศึกษา และส่งเสริมทางด้านการกีฬา ปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยในตนเอง อีกทั้งมีสภาพแหล่งการเรียนรู้อีกมากมาย เพื่อจะได้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันและดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างภาคภูมิ

  • ได้มาตรฐานการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
  • เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
  • เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยดระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
อ่านเพิ่มเติม

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

Image
งานวันลอยกระทง 2561

งานวันลอยกระทง 2561

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 13/11/2018

อ่านเพิ่ม
Image
แจ้งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

แจ้งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 18/09/2018

อ่านเพิ่ม
Image
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 03/08/2018

อ่านเพิ่ม
Image
แห่เทียนพรรษา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 17/07/2018

อ่านเพิ่ม
Image
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 13/06/2018

อ่านเพิ่ม