แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

แจ้งการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มีกำหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2561..... 

ดูตารางสอบวัดผลปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561 ได้ที่ลิ้งข้างล่างค่ะ

https://drive.google.com/file/d/1urCZTSQr2DadrQ9jKebJw7MMbVJc4gUc/view?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 18/09/2018