แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสุคตวราราม จ.นครสวรรค์

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 17/07/2018