แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกดูรายชื่อตามลิ้งนี้ https://drive.google.com/file/d/1qQp8n5RI2Ve_AM2tOUszdayXC0nnfllu/view?usp=sharing

หมายเหตุ ถ้ารายชื่อนักเรียนผิดพลาดประการใด สามารถติดต่อทางโรงเรียนที่ห้องธุรการได้เลยนะค่ะ

 

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 04/04/2018