แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างช่วงชั้น รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าศึกษาระหว่างช่วงชั้น รอบที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกดูตามลิ้งนี้ค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1FDyjMO414nP4SkUzpaJZIPmMg02a8E0y?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 12/03/2018