แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เข้าศึกาาระหว่างช่วงชั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และนักเรียนที่เข้าศึกษาระหว่างช่วงชั้น ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

กดดูรายชื่อได้ที่ลิ้งนี้ค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1RZch1P5TgrWDkFhnw8l68rbml-exzqh0?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/03/2018