แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

พิธีไหว้ครู 2561

#ศิษย์ดีเพราะมีครู พิธีไหว้ครู ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
พิธีนี้ ได้ปลูกฝังอัตลักษณ์ของความเป็นไทย
ซึ่งก็คือความอ่อนน้อม และการไหว้นั่นเอง
 #ที่นี่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
#ภาคเช้า-กิจกรรมไหว้ครู 
มอบประกาศนียบัตรและมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมสักการะพระสัพพัญญู และต้อนรับน้องใหม่ ป.๑&ม.๑
#ภาคบ่าย-แรลลี่วิชาการ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ฐานที่ ๑ หนูน้อยวิทยาศาสตร์
ฐานที่ ๒  ห้องพยาบาลสุขสันต์
 ฐานท ี่๓ กิจกรรมหรรษา
 ฐานที่ ๔ ห้องสมุดอลังการ
 ฐานที่ ๕ หอคอยสามัคคี
 ฐานที่ ๖ พายกระซิบ
#ขอขอบคุณผู้บริหาร คุณครู ผอ.ศูนย์ฯ สำนักฯ คณะฯและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมวันนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้ค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1d9HUVBDB8VGd9KKkhcRT9JvAoTnj6DEv?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 15/06/2018