แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6
  • การสอบปลายภาคเรียนที่1/60
  • วันออกพรรษา 5 ตุลาคม
  • วันมหิดล 23 กันยายน

image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

เราจึงมุ่งเน้น และผลักดันการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพทางด้านการศึกษา และส่งเสริมทางด้านการกีฬา ปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยในตนเอง อีกทั้งมีสภาพแหล่งการเรียนรู้อีกมากมาย เพื่อจะได้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันและดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างภาคภูมิ

  • ได้มาตรฐานการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
  • เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
  • เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยดระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
อ่านเพิ่มเติม

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

Image
การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 13/09/2017

อ่านเพิ่ม
Image
แจ้งปิดถนนเส้นหัวมุมสาธิต- อาคาร 11(ข้างรั้วติดแฟลตตำรวจ) วันที่ 16เวลา 9.00-15.00 น. เนื่องจากขนย้ายโครงเหล็กโรงอาหาร โดยใช้รถเครนจึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวก

แจ้งปิดถนนเส้นหัวมุมสาธิต- อาคาร 11(ข้างรั้วติดแฟลตตำรวจ) วันที่ 16เวลา 9.00-15.00 น. เนื่องจากขนย้ายโครงเหล็กโรงอาหาร โดยใช้รถเครนจึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวก

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 12/08/2017

อ่านเพิ่ม
Image
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560

ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2560 ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 11/08/2017

อ่านเพิ่ม
Image
การประชุมกีฬาประถมสาธิตราชภัฎสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

การประชุมกีฬาประถมสาธิตราชภัฎสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 เพื่อชี้แจงกำหนดการต่างๆในการแข่งกีฬาประถมสาธิตราชภัฎสัมพันธ์ ในครั้งที่ 1/2560

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 03/08/2017

อ่านเพิ่ม
Image
กิจกรรมวันแม่ วันที่ 10 สิงหาคม 2560

วันแม่แห่งชาตินี้ตรงกับวันเสาร์ 12 สิงหาคม 2560 และเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 31/07/2017

อ่านเพิ่ม