แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6
  • การแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24

image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)

เราจึงมุ่งเน้น และผลักดันการพัฒนาระบบการเรียนการสอนมีคุณภาพทางด้านการศึกษา และส่งเสริมทางด้านการกีฬา ปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีระเบียบวินัยในตนเอง อีกทั้งมีสภาพแหล่งการเรียนรู้อีกมากมาย เพื่อจะได้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันและดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างภาคภูมิ

  • ได้มาตรฐานการรับรองจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
  • เป็นหนึ่งในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ
  • เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยดระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
อ่านเพิ่มเติม

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

Image
การแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 “นครสวรรค์เกมส์” วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ,สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

การแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 “นครสวรรค์เกมส์” วันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ,สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 15/11/2017

อ่านเพิ่ม
Image
น้องๆอนุบาลเข้าร่วมประกวด ธิดามังกรทองในงาน ประจำปีเจ้าพ่อ เจ้าแม่สะพานดำ

เด็กๆสาธิตเข้าร่วมประกวด ธิดามังกรทอง

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 06/11/2017

อ่านเพิ่ม
Image
กิจกกรมวันฮาโลวีน

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน ภาษาอังกฤษ Halloween ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี อ่าน ประวัติวันฮาโลวีน ความหมาย Halloween ในวันที่ 31 ต.ค 2560

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 30/10/2017

อ่านเพิ่ม
Image
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 29/10/2017

อ่านเพิ่ม
Image
มุทิตาจิต แด่ คุณครูสุนทรี ทรัพย์สังข์

เรียนเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรค์ ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต แด่ คุณครูแม่แต๋ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน นี้ เวลา 09.00 น. ณ อาคารดรุณรักษ์

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 27/09/2017

อ่านเพิ่ม