แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

image

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนในกำกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

New

โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

Image
ขอแจ้งตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ขอแจ้งตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 26/06/2020

อ่านเพิ่ม
Image
ขอแจ้ง รายชื่อนักเรียนประจำห้องรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ขอแจ้ง รายชื่อนักเรียนประจำห้องรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 26/06/2020

อ่านเพิ่ม
Image
การสมัครเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น

การสมัครเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 28/03/2020

อ่านเพิ่ม
Image
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 30/01/2020

อ่านเพิ่ม
Image
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

รายงานโดย นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ 13/06/2018

อ่านเพิ่ม