แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางหนึ่งฤทัย จุ่มภา

ปนิธาน : ทำทุกวันให้ดีที่สุด

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 095-639637

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ. การศึกษาปฐมวัย
ความเชียวชาญ

-

ประสบการณ์ทำงาน

สอนระดับปฐมวัย 22 ปี

รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
สอนปฐมวัย