แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ยศ

ปนิธาน : -

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 097-972-2627

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ. คณิตศาสตร์
ความเชียวชาญ

-

ประสบการณ์ทำงาน

ครูพี่เลี้ยง 1 ปี 4 เดือน

รางวัล/งานวิจัย

-

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูประจำชั้น ม.6