แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางธนพร วิไลศิริ

ปนิธาน : -

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 099-221-5577

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ.ภาษาอังกฤษ
ความเชียวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอน 6 ปี

รางวัล/งานวิจัย
-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
สอนภาษาอังกฤษ