แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ข้อมูลครูผู้สอน

image

เกี่ยวกับครูผู้สอน

นางสุนทรี ทรัพย์สังข์

ปนิธาน : ความพยายามอยู่ที่ไหน ควา่มสำเร็จอยู่ที่นั่น

Facebook : -

Email : -

Line ID : -

Telephone : 087-196-0626

Teachers Information

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี : คบ.สังคมศึกษา
ความเชียวชาญ
-
ประสบการณ์ทำงาน

ครูผู้สอน 37 ปี

รางวัล/งานวิจัย
-
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ครูผู้ช่วยประจำชั้น ป.3