แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

ประวัติกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์

image

กำหนดการแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๔ “นครสวรรค์เกมส์”

วันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ รายการ วันแข่งขัน จำนวน
เหรียญที่ชิง
เวลา สนามแข่งขัน
ประชุมผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอนกีฬาทุกประเภท ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ฟุตบอล รุ่น ป.๑ – ๓ และ ป.๔ – ๖ (รอบที่ ๑ – ๒) ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สนามฟุตบอล ๑ – ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ฟุตซอล รุ่น ป.๑ – ๓ และ ป.๔ – ๖ (รอบที่ ๑ – ๒) ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สนามฟุตบอล ๑ – ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แชร์บอล รุ่น ป.๑ – ๓ และ ป.๔ – ๖ (รอบที่ ๑ – ๒) ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สนาม ๑-๒ ข้างโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วอลเลย์บอล รุ่น ป.๔ – ๖ (รอบที่ ๑ – ๒) ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สนามกีฬาโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เปตอง รุ่น ป.๑ – ๓ (รอบที่ ๑ – รอบชิงชนะเลิศ) ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สนามกีฬาเปตอง หอพักนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พิธีเปิดการแข่งขัน ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
งานเลี้ยงสังสรรค์นักกีฬา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
กรีฑา ประเภทลู่ (รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ) ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์
กรีฑา ประเภทลาน (รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ) ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์
แชร์บอล รุ่น ป.๑–๓ และ ป.๔–๖ รอบ รอง–ชิงชนะเลิศ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สนาม ๑-๒ ข้างโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วอลเลย์บอล ชาย – หญิง รอบ รอง–ชิงชนะเลิศ ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. สนามกีฬาโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑๐ ฟุตบอล รุ่น ป.๑ – ๓ และ ป.๔ – ๖ รอบ รอง–ชิงชนะเลิศ ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สนามฟุตบอล ๑ – ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑๑ ฟุตซอล รุ่น ป.๑ – ๓ และ ป.๔ – ๖ รอบ รอง–ชิงชนะเลิศ ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สนามฟุตซอล ๑ – ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑๒ เปตอง รุ่น ป.๔ – ๖ (รอบที่ ๑ – รอบชิงชนะเลิศ) ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. สนามกีฬาเปตอง หอพักนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พิธีปิดการแข่งขัน ๑๖.๐๐ น.
รวม
วันประชุมผู้จัดการทีม
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน
วันที่มีการแข่งขัน
งานเลี้ยงรับรอง