แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาฟุตซอล ป.4-6

ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาฟุตซอล ป.4-6

คู่ที่ 1  สวนสุนันทา กับ อุตรดิตถ์

คู่ที่ 2  เชียงราย กับ  เชียงใหม่

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017