แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาฟุตบอล ป.4-6

ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาฟุตบอล ป.4-6

คู่ที่ 1  มหาสารคาม กับ เชียงราย

คู่ที่ 2  นครสวรรค์ กับ  พิบูลสงคราม

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017