แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาฟุตบอล ป.1-3

ทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศกีฬาฟุตบอล ป.1-3

คู่ที่ 1  เชียงราย กับ สวนสุนันทา

คู่ที่ 2  บ้านสมเด็จ กับ  พิบูลสงคราม

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017