แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน เปตอง - เปตอง ชาย ป.4-6

เหรียญทอง :

           | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เหรียญเงิน :

           | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญทองแดง :

           | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/12/2017