แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - วิ่ง 50 เมตร ชาย ป.1

เหรียญทอง :

          ด.ช. ชินวร สุภาชะนะ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญเงิน :

          ด.ช. นนทกร พม่า | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เหรียญทองแดง :

          ด.ช ณัฐดนัย คำสูน | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/12/2017