แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - กระโดดไกล ชาย ป.1

เหรียญทอง :

          เด็กชายรามาธิป คำสุต๋า | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญเงิน :

          เด็กชายธนานพ เหล็กมั่น | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เหรียญทองแดง :

          เด็กชายชัยวัฒน์ ปิ่นทอง | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017