แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - กระโดดไกล ชาย ป.3

เหรียญทอง :

          เด็กชายชัยชนะ คะสุตใจ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญเงิน :

          เด็กชายกิตติธัช อบนวล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญทองแดง :

          เด็กชายศาสตราวุฒิ นุตภิบาล | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017