แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

รายงานข่าวการแข่งขันกีฬา

image

ผลการแข่งขัน กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก ชาย ป.5

เหรียญทอง :

          เด็กชายศุภวิชญ์ รินนายรักษ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เหรียญเงิน :

          เด็กชายจิรพันธ์ ธีระพงษ์ | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เหรียญทองแดง :

          เด็กชายวันชนะ สุปินตา | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 07/12/2017