แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรม "วันแม่" และ "อาเซียนสัมพันธ์" ประจำปี 2561

ได้กำหนดจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา และทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองแต่งกายชุดผ้าไทยสีฟ้า ณ ที่นี้ด้วย

 

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 03/08/2018