แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

โรงเรียนได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครูประจำโครงการพัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่ครูประจำโครงการพัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียดในลิ้งนี้ค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/10LEiQSJKrIReKUKeWPfbGEDbDSTpcxJq?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/02/2018