แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

เด็กๆสาธิตเข้าร่วมประกวด ธิดามังกรทอง

เด็กๆสาธิตเข้าร่วมประกวด ธิดามังกรทองในงาน ประจำปีเจ้าพ่อ เจ้าแม่สะพานดำ ซี่งได้รับตำแหน่งธิดาดวงดี 1 ตำแหน่งและเข้ารอบ 1 ใน20 ค่ะ

ดูภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1-UxbQdTcZdMBc8Mort7fQr93oTmCcEJa?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 06/11/2017