แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

วันแม่ 2561

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่  

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้ค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1p7Y_aJRWvXtiTOHGpHRzNivkrbg1zHCI?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 08/08/2018