แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสุคตวราราม จ.นครสวรรค์

รูปภาพเพิ่มเติมที่ลิ้งนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Dw5UeQDjICjHWrFPAqN2LAu7AsO_NEn5?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 03/08/2018