แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร ปาณาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป็นประธานในพิธีเปิด วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดมีผู้เข้าร่วมรองผู้อำนวยการ คณาจารย์และเด็กนักเรียน

รูปภาพเพิ่มเติมได้ลิ้งนี้นะค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1dIDRFRjcBVKNmcIs8ZgkBphle7vE0usg?usp=sharing
 

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 28/06/2018