แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

ห้องเรียนวิทย์ คณิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/1

ห้องเรียนวิทย์ คณิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1/1

โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่จบปริญญาเอกจากต่างประเทศและอาจารย์ต่างชาติ มาสอนในห้องเรียนนี้ เป็นภาษาอังกฤษ ที่เน้นวิชาวิทย์ คณิต 

 

*ดูภาพ อาจมีเพิ่มเติมนะค่ะ  จะอัพขึ้นให้ดูเป็นบางช่วงกิจกรรมค่ะ https://drive.google.com/drive/folders/1d5h8SF-8X3pKIxq51Ho2XHVzvWXi89GW?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 17/05/2018