แถบสีที่ 1
แถบสีที่ 2
แถบสีที่ 3
แถบสีที่ 4
แถบสีที่ 5
แถบสีที่ 6

บอกกล่าวเล่าเรื่อง

image

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูสุนทรี  ทรัพย์สังข์ โดยมี  ดร. สายทิตย์ ยะฟู   ดร.ไกรวิช ดีเอม  และดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานครั้งนี้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับคุณครูสุนทรี  ทรัพย์สังข์ โดยมี  ดร. สายทิตย์ ยะฟู   ดร.ไกรวิช ดีเอม  และดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานครั้งนี้ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความยินดี

คลิกภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่https://drive.google.com/drive/folders/0B4tIaGWFzhJYWDczU3ZaMjBpNUE?usp=sharing

ผู้รายงาน : นางสาวจิราพร รักชาติ

วันที่ : 29/09/2017